Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2021.

1/2021/ I.5/ E.h.: Az Elnökség az SZMSZ 14 §. (2) pontját az alábbi bekezdéssel egészítette ki.

  1. § (2) b) Ha a szakági elnökség egyebekben határozatképes, de az elnöki tisztség bármely okból megüresedik, akkor az MLSZ Elnökség 30 napon belül -a szakági működőképesség fenntartása érdekében- ügyvivő elnököt jelöl ki legkésőbb az aktuális szakági elnökség (szakbizottság) mandátumának lejárati időpontjáig. Az ügyvivő elnök tisztsége megszűnik, amint a szakági gyűlés az Alapszabály és az SZMSZ rendelkezései szerint az Elnökségi döntés lejártát megelőzően szakági elnök választásáról határoz és rendes vagy rendkívüli szakági gyűlésen érvényesen szakági elnököt választ.

A jelen elnökségi határozatot a veszélyhelyzet megszűnését követően megtartandó szakági gyűlés elé kell majd terjeszteni, jóváhagyásra.

1/2021/I.19/.E.h.: Nemzeti Lovassport- és lótenyésztés fejlesztési program szakmai koncepciók leadási határideje: 2021. február 5. A beérkezett koncepciókat az Elnökség a soron következő elnökségi ülésén bírálja el.

2/2021/I.19./E.h.: Az Elnökség Lázár Vilmost a fogathajtó szakág élére megbízott szakbizottsági elnöknek nevezi ki.

3/2021/I.19./E.h: Az Általános Versenyszabályzat 117. cikkely 4. ponttal az „Amatőr státuszú sportoló” definíciójával bővült.

4/2021/I.19/ E.h.: Az Elnökség a hivatalos személyek licencdíjába csoportos balesetbiztosítást épít be, így a licencdíjak 2021-től 2500.- Ft-tal megemelkednek.

5/2021/I.19./E.h: A COVID-19 vírus járványügyi intézkedések miatt az Elnökség a szakágakat az éves szakági gyűlések megrendezésének kötelezettsége alól felmenti.

A szakágak a 2020. évi szakmai beszámolóját és a 2021 évi szakmai beszámolóját és pénzügyi tervét február 28-ig írásban kell megküldeni az Elnökség számára.

1/2021/II.08. E.h.: Az Elnökség a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 4.§ 1. pontját „e” bekezdéssel egészíti ki.

1/2021/II.18.E.h.: Az Elnökség az Elnök előterjesztése alapján elfogadta az NLSF Program szakmai megvalósításának tervét.

2/2021/II.18./E.h.: A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő Négyesfogat-hajtó Európa-bajnokság szervezőbizottságának elnöke Lázár Vilmos.A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő Lovastorna Világbajnokság Szervezőbizottságának elnöke Stróbl Dorottya.

3/2021/II.18./E.h.: Az Elnökség a Szabadidős szakág működéséhez 10 millió forint támogatást nyújt a 2021. évre.

4/2021/II.18./E.h.: Az Elnökség a Szabadidő Lovasok Egyesületének (SZLSE) működéséhez 2 millió forint támogatást nyújt a 2021. évre.

1/2021/IV.1./E.h: Az Elnökség az NLSF program hatékony lebonyolításának érdekében létrehozza az NLSF Nkft-t. A Nonprofit Kft törzstőkéje 3 millió forint, az ügyvezető Pataky Gergely.

2/2021/IV.1./E.h:  Az Elnökség, Machay János díjugrató bíró elnökség felé benyújtott fellebbezésével kapcsolatos döntést a Díjugrató Szakbizottság hatáskörébe utalja.

1/2021./IV.09./E.h.: Az Elnökség a 2021. évi FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága verseny rendezési jogát Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság versenyhelyszínnek ítéli oda.

1/2021/IV.27 E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége megalakítja a Nemzeti Lovassport és Sportlótenyésztés Fejlesztéséért Felelős Bizottságot, röviden az NLSF Bizottságot. A Bizottság elnöke Lázár Vilmos, szakmai vezető Szotyori Nagy Kristóf. A bizottság tagjai: dr Jármy Miklós, Fábiáncsics Gábor, Lázár Zoltán, Stróbl Dorottya, Szebényi Dániel és Tóth Tamás. A Bizottság tagjainak javaslattevő és döntés előkészítő joga van a Bizottság Elnöke döntéshozói joggal bír.

1/2021/V.31./Eh.: Az elnökség a 2020. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.

2/2021/V.31./Eh.: Az elnökség a 2020. évi szakmai beszámolót elfogadta.

3/2021/V.31./Eh.: Az elnökség az  1/2021/V.31. a 2/2021/V.31. elnökségi határozatokat a rendkívüli közgyűlés elé fogja terjeszti megerősítésre.

1/2021/IX.08. E.h.: Az Elnökség a másodfokú fegyelmi bizottság elnökének dr. Dékány Dórát jelöli ki.

1/2021/IX.28.E.h.: Az Elnökség, a Kormány 289/2021. (V. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról jogszabály alapján, 2021. október 13-án 8:00 órára rendkívüli Közgyűlést hív össze. Helyszín: Nemzeti Lovarda. A megismételt rendkívüli közgyűlés időpontja 2021 október 13-án 9:00 óra.

1/2021/X.13./E.h.: Az Elnökség az NLSF Program végrehajtásának döntési szintjeit az alábbiakban határozza meg. A stratégiát az Elnökség határozza meg a az NLSF Bizottság számára és egyúttal felhatalmazza annak végrehajtására és a szakmai és pénzügyi döntések meghozatalára. (A Bizottság elnöke Lázár Vilmos, szakmai vezető Szotyori Nagy Kristóf. A bizottság tagjai: dr Jármy Miklós, Fábiáncsics Gábor, Lázár Zoltán, Stróbl Dorottya, Szebényi Dániel és Tóth Tamás.) Az NLSF Bizottság egyszerű többséggel hozza meg a döntéseit, személyesen vagy elektronikus levelezés útján. A Bizottság jóváhagyja a Lovassport NKft. költségvetését. A költségvetéstől eltérő, 1 millió forint feletti kiadásokhoz a Bizottság külön jóváhagyása szükséges.

2/2021/X.13./E.h.: Az Elnökség NLSF Program stratégiát érintő döntése: Díjugrató szakágban a CSI3* vagy magasabb kategóriájú versenyek, díjlovagló szakágban a CDI4* vagy magasabb kategóriájú versenyek. lovastusa szakágban CCI4* vagy magasabb kategóriájú versenyek rendezői igényelhetnek támogatást a NLSF Program forrásból, de csak abban az esetben, ha a Szövetség más forrásaiból az adott évben a rendezvény nem kapott támogatás.  Az alacsonyabb nemzetközi besorolású és a nemzeti versenyek nem biztosítanak megfelelő felkészülési lehetőséget az olimpiára való kvóta megszerzéséhez, így azok NLSP programból való támogatását az Elnökség nem javasolja.

3/2021/X.13./Eh.: Az Elnökség Szotyori Nagy Kristófot delegálja a Magyar Olimpiai Bizottság tagjának.

4/2021/X.13./Eh.: Az Elnökség nem látja biztosítva lovastusa szakágban a Talent Program eredeti céljának megvalósulását. Az Elnökség a Program központi költségvetésből való finanszírozását határozatlan időre felfüggeszti mindaddig, amíg a szakág a Lovastusa Talent Program részletes szakmai és költségtervét az Elnökség felé előterjeszti és az Elnökség elfogadja azt.

5/2021/X.13./Eh.: Az Elnökség az alábbi, kis szakágak által benyújtott támogatási kérelmeket hagyja jóvá: Távlovas szakág  – 600.000 forint – FEI edző kurzus szervezése; Western/Reining szakág – 500.000 forint – Bajnoki díjak biztosítása; Lovastorna – 1.000.000 forint – Aachen részvételi költségek.