Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2018.

1/2018/I.25./E.h.: Az Elnökség elfogadta a Szabadidős Lovasrendezvények módosításokkal bővített szabályzatát. A Szabályzat 2018. február 1-én lép hatályba.

2/2018/I.25./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség részére, szerződésben rögzített harmadik fél számára, vagy a szerződésben meghatározott kiemelt verseny megrendezésére juttatott támogatási összeg 3 %-ának megfelelő adminisztrációs költség kerül felszámításra, melyet a Magyar Lovassport Szövetség a támogatott felé az elszámolás szerződésben rögzített határidejét követő nyolc nappal számláz ki. A határozat a 2017. december 1. után megkötött szerződésekre vonatkozik.

3/2018/I.25./E.h.: Az Elnökség megbízza Szotyori Nagy Kristófot a 2019. évi Maccabi játékok lovasversenyeinek szervezési feladatival.

4/2018/I.25./E.h.: A 2018 évi Lovas Világjátékok Chef de Mission feladatát dr. Jármy Miklós látja el.

5/2018/I.25./E.h.: 2019. január 1. után a Magyar Lovassport Szövetség kizárólag microchippel rendelkező lovat regisztrál.

6/2018/01.25. E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a fogathajtó szakbizottság javaslatát jóváhagyja, mely szerint a póni-, ifjúsági és egyesfogathajtók szövetségi kapitányi feladatainak ellátására, határozatlan időre, Némedi Istvánt nevezi ki.

1/2018/ II.27./E.h.: Az Elnökség 1050 Euro összeggel támogatja Bence Balázs 2018. évi Lovastorna Világkupa döntőn való részvételét.

1/2018/III. 7./E.h.: Az elnökség a 2018. évi rendes és egyben tisztújító közgyűlés napirendjét elfogadta.

2/2018/III.7./E.h.:  Az Elnökség kijelölte a Jelölő Bizottság tagjait.

Bencsik József – email: bencsik.jozsef47@gmail.com  mobil: 0630 8125272

Daruka Edit – email: darukaedit@gmail.com  mobil: 0670 4519288

Kapoli István – email: szakiskola2011@gmail.com mobil: 0630 4820250

3/2018/III.7./E.h.: Az elnökség döntése értelmében a Világjátékokon résztvevő szakágak vezetői határozatban jelölik ki, hogy mely sportolókat kívánják nevezni. A verseny lemondása esetén a részvételi előleg költsége az adott szakág költségvetését terheli.

4/2018/III.7./E.h.: Az Elnökség határozott, hogy a különleges jogállású tagokra vonatkozó éves tagdíj mértéke a mindenkori tagdíj 25%.

5/2018/III.7./ E.h.: A 2018. évben a szakágak sportlóbejelentésből befolyt összeg száz százalékát kapják vissza önálló gazdálkodásra.

1/2018/V.15./E.h.: Az Elnökség prof. dr. Sótonyi Péter általános alelnöknek, Szotyori Nagy Kristófot sportszakmai alelnöknek választotta.

2/2018/ V.15./E.h.: Az Elnökség Stróbl Dorottyát választotta főtitkárnak.

3/2018/V.15./E.h.: Az elkövetkező négy éves ciklusra az Elnökség az alábbi felosztás szerint delegálta a feladatokat:

szakágak képviselete

 • díjugratás, díjlovaglás – Szotyori Nagy Kristóf
 • fogathajtás – Tóth Tamás
 • lovastusa – Haál Gábor
 • lovastorna – dr Jármy Miklós
 • távlovaglás – Haál Gábor
 • western/reining – Stróbl Dorottya

megyei egyesületek képviselete – Szotyori Nagy Kristóf

nemzetközi kapcsolattartás – dr Jármy Miklós

szabadidős szakág felügyelete – Juhász Tibor

dopping és állatorvosi ügyek felügyelete – dr Jármy Miklós

sportfegyelmi ügyek képviselete – Juhász Tibor

protokoll feladatok ellátása – prof. dr. Sótonyi Péter

lovasszervezetekkel való kapcsolattartás

lótenyésztő szervezetek – dr Jármy Miklós, Pap István, Szladek Róbert

lóversenyzés – Lázár Vilmos

4/2018/V.15./E.h.: Az Elnökség az alábbi személyeket választotta a fegyelmi bizottság elnöki és tagsági pozíciókra a 2018-2022 időszakra:

 1. fokú fegyelmi bizottság elnöke: dr. Kölcsey-Rieden Roland
 2. fokú fegyelmi bizottság elnöke: dr. Budai Gyula

Fegyelmi bizottsági tagok: Dr. Bakonyi Imre, Bencsik József, Juhász Zoltán, Dr. Madarasi Anna, Dr. Mile Attila, Prutkay Zoltán, Dr. Sáros Péter, Dr. Szilvássy Levente, Dr. Takáts Eszter, Tuska Pál, Dr. Tuska Pál, Dr. Tuska Péter

5/2018/V.15./E.h.: Az Elnökség megbízza Szotyori Nagy Kristóf és Tóth Tamás elnökségi tagokat, hogy a „kis szakágak” támogatási rendszerének szabályrendszerét kidolgozzák és javaslatukat az Elnökség elé terjesszék.

6/2018/V.15./E.h.: Az Elnökség Barnabás Tamás előterjesztéseit megvitatta.

1/2018/V.30./E.h.: Az Elnökség felhatalmazza Lázár Vilmos elnököt, hogy az N.L. Sportlétesítmény Kft vonatkozásában egyszemélyben gyakorolja a Magyar Lovassport Szövetség tulajdonosi jogait.

1/2018/VI.19.E.h.: A Magyar Lovas Szövetség szakágainak törekedniük kell arra, hogy a saját bevételeikből, tervezetten működjenek.

Az szakágak az alábbi sportszakmai célok támogatására adhatnak be kérelmet a Magyar Lovas Szövetség Elnökségéhez. A támogatás a költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből kerül kifizetésre.

 • kiemelt, világversenyen való részvétel (nevezési díj, lószállítás, állatorvosi költség)
 • a nemzeti válogatott edzőtáboroztatására, kizárólag a jobb eredmény elérése érdekében a szövetségi kapitány által megnevezett sportolók számára.
 • olyan kiemelt, hazai rendezésű nemzetközi rendezvény/verseny lebonyolításához, amely jelentősen erősíti a magyar lovassport elismertségét, népszerűségét és a hazai sportszakemberek számára előrelépést jelent.
 • eszközbeszerzés (akadály, felszerelés stb.)

2/2018/VI.19.E.h.: A lovastusa szakág, 2018 évben  a költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből 5000 Euro mértékű támogatásban részesül. A szakág a támogatást kizárólag a kiemelt , világversenyen való részvételre és a nemzeti válogatott edzőtűboraira fordíthatja.

3/2018/VI.19.E.h.: A díjlovagló szakág, 2018 évben  a költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből 3500 Euro mértékű támogatásban részesül. A szakág a támogatást kizárólag a kiemelt , világversenyen való részvételre fordíthatja.

1/2018/VII.23./E.h.: A díjugrató szakág az Emberi Erőforrások Minisztériumának,  „Lovas Világjátékokon való részvétel” támogatására biztosított összeget a négy ló versenyhelyszínre való kiutazásának költségeire használhatja fel.

2/2018/VII.23./E.h.: A lovastorna szakág, a 2018 évi költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből, a 2018. évi  Lovas Világjátékon való részvételhez Bence Balázs számára a repülőjegy vásárlásra és lóbérlésre, a további három minősülést szerzett versenyző számára a repülőjegy vásárlásra használhatja fel a költségek térítésére szükséges összeget.

1/2018.VIII.17./E.h.: A 2018.évi Ifjúsági Olimpiára az Elnökség, Jármy Vince részvételét támogatja, a 2017. és 2018. évben elért EB, OB és korosztályos CSIO versenyeken ifjúsági kategóriában elért eredményei alapján.

1/2018/IX.7/E.h.: A lovastorna szakág, a 2018 évi költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből, a szövetségi kapitány Villányi Krisztina 2018. évi  Lovas Világjátékra való kiutazására 300 000.- Ft  támogatást használhat fel, amely összeget a repülőjegy megvásárlására fordíthat.”

2/2018/IX.7/E.h.: A lovastorna szakág, a 2018 évi költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből, a Kaposváron megrendezett Junior Európa-bajnokságon döntőbe jutott versenyzők nevezési díjának (60 000.- Ft/ fő) hiányzó részletének kifizetésére használhat fel.”

1/2018/IX.25./E.h.: Az elnökség egyhangúan megszavazta a Kecskeméti Turizmusfejlesztés és Marketing Kft üzletrészének eladását.

2/2018/IX.25./E.h.: Az Alapszabály 6.§, 9. § és 35.§-a alapján az Elnökség megerősíti, hogy egy adott megyében különleges jogállású tagként a Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége azt a sportszervezetet fogadja el, amely a különleges jogállású tagsági jogviszonyra feljogosító feltételként először teljesítette, mindaddig, amíg ezen szervezet tekintetében a tagsági jogviszony meg nem szűnik, vagy a 9.§ (4) c.) pont alapján – kérelemre, vagy mert a szervezet  már nem felel meg a szükséges feltételeknek – az Elnökség a különleges jogállású tagság megszűntetése mellett nem dönt.

1/2018/X.29./E.h.: A Magyar Lovasport Szövetség pályázik a 2021.évi díjugrató, díjlovagló, négyesfogathajtó és lovastorna Európa-bajnokság, Budapest Kincsem Park és Nemzeti Lovarda helyszínen való megrendezésére.

1/2018/XI.19./E.h.: Bencze Balázs a 2018 évi költségvetésben „kis szakágak támogatása” elnevezésű keretösszegből, a 2018-19. évi Világkupa részvételéhez az alábbi támogatásban részesül.

A két fordulón (Párizs és Salzburg) megszerzett világkupa pontok arányában (17 700.- Ft / világkupa pont) vagy

a döntőbe való bekerülés esetén a teljes igényelt összeg 531.000,- Ft

1/2018/XII.05./E.h.: 

A szabadidős szakág 2,5 millió forint támogatásra jogosult a Szövetség 2019. évi költségvetéséből. A támogatást a programok pontos meghatározása után a Főtitkár jóváhagyása után hívhatja le a szakág.

2/2018/XII.05./E.h.: 

Az Elnökség megbízza Tóth Tamást, hogy a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs feladatinak ellátására alkalmas személyekkel vegye fel a kapcsolatot a jövőbeli közös munka reményében.

3/2018/XII.05./E.h.: 

Krucsó Ferenc munkaszerződését az Elnökség ezen határozatával megszűnteti.

4/2018/XII.05./E.h.: 

A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége megerősíti, hogy a Magyar Lovassport Szövetség az Alapszabály 5. § (2) bek. p.) pontja szerinti feladatait fő szabályként a feladat-ellátás terheivel arányos ellentételezés fejében látja el. Ezért támogató szervezet által az MLSZ részére, de szerződésben rögzített, vagy más módon meghatározott, az MLSZ-től eltérő végső kedvezményezettnek való továbbjuttatás szándékával, vagy a szerződésben meghatározott kiemelt verseny megrendezésére juttatott támogatás esetén az MLSZ a közreműködéséért díjazási igényt érvényesít. A díjazási igény mértéke a terhekkel arányos, de max. a juttatott támogatási összeg 3 %-a. Amennyiben a díj a támogatás elszámolható költségei közé nem került, ill. kerülhet beépítésre, úgy a díj a végső kedvezményezettet terheli, amely szervezettel, személlyel az MLSZ külön szerződést köt. A díjfizetés akár több részletben, de legkésőbb az elszámolás szerződésben rögzített határidejével esedékes. Az Elnökség egyúttal a 2/2017/XII.5./E.h. és a 2/2018/I.25./E.h. határozatait hatályon kívül helyezi.

5/2018/XII.05./E.h.: 

A támogató szervezet által az MLSZ részére, de szerződésben rögzített, vagy más módon meghatározott, az MLSZ-től eltérő végső kedvezményezettnek való továbbjuttatás szándékával, vagy a szerződésben meghatározott kiemelt verseny megrendezésére juttatott támogatás esetén, a 2018-ban kötött szerződésekre az MLSZ a közreműködéséért, a támogatás összegének 1% -t díjazást érvényesíti.

6/2018/XII.05./E.h.: 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a Nemzeti Lovarda közfeladat ellátásra vonatkozó nyilatkozatát.

1/2019/I/17./E.h.:

Az Elnökség posztumusz Gróf Széchenyi István Emlékérmet adományozott Dallos Andor részére.

1/2019/I.23./E.h.:

2019-ben befizetett sportlóbejelentési díjak 100% – a visszakerül a szakágak költségvetésébe.

2/2019/I.23./E.h.:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a 2019. évi hazai rendezésű világkupa és kontinensbajnokság lovas versenyek megrendezésére nyújtott támogatást az Elnökség az alábbiak szerint osztotta el.
A fogathajtó szakágban
– Póni Fogathajtó Világbajnokság – Ászár-Kisbér – 25 millió
– Világkupa CAIO-W Mezőhegyes – 10 millió
– Világkupa Izsák – 15 millió
– Világkupa Mélykút – 10 millió
– Lovas Világkupa (fogathajtás) (Budapest, Papp László Aréna) 30 millió
A díjugrató szakágban
– CSI3*-W Speciális Olimpiai csapat kvalifikáció szerző, Budapest, Nemzeti Lovarda – 40 millió
– Díjugrató Világkupa verseny CSI2*-W Bábolna – 20 millió
– Lovas Világkupa (díjugratás) Budapest, Papp László Aréna 20 millió
A díjlovagló szakágban
– Díjlovagló Világkupa verseny CDIO -W Máriakálnok – 10 millió
– Díjlovagló Világkupa verseny CDI -W Pilisjászfalu – 10 millió
– Díjlovagló Világkupa verseny CDI -W Fót – 10 millió

3/2019/I.23./E.h.:

2019. januártól a Magyar Lovassport Szövetség 300.000.- Ft + Áfa összeget fizet a Riderline Kft-nek, megbízási szerződésben részletezett, kommunikációs feladatok ellátásáért.

4/2019/I.23./E.h.:

Az Elnökség döntött a 2018. év díjazottjairól.
Gróf Széchenyi István Emlékérem: Berényi Miklós, Dallos Andor (posztumusz), Sallay Sándor, Szegedi Gábor
Magyar Lovassportért Emlékérem: Balogh Levente, Dr. Pál János, Kovács Iván, Nemzeti Lovarda Alapítvány
Gróf Sándor Móric Díj: Horze Lovas Áruház – Kalkó József és Kalkó Róbert

1/2019/02.14. E.h. : Az Elnökség 2019. március 1-től a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatójának – hatvan napos felmondással, határozatlan időre – L. Péterfi Csabát nevezi ki.

1/2019/IV.2./E.h.:

Az Elnökség szakmailag támogatja Kaposvár Lovasakadémia versenyhelyszín jelentkezését a 2020. évi Díjlovas Gyermek Európa-bajnokság megrendezésére és Pilisjászfalu versenyhelyszín jelentkezését a 2020. évi Díjlovas Gyermek és U 25 Európa-bajnokság megrendezésére.

2/2019/IV.2./E.h.:

Az Elnökség kijelölte az éves Közgyűlés időpontját és helyszínét. Időpont: 2019. május 20. 15.00 óra (a megismételt Közgyűlés időpontja: 2019. május 20. 16.00)

Helyszín: Budapest, Nemzeti Lovarda -Tudásközpont

 

Facebook, Riderline, Élő
Élő közvetítés
Riderline.hu
Facebook