Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2020.

1/ 2020/ 01.20./ E.h.: A magyar díjlovagló sport fejlődéséért vállalt szerepének megerősítése érdekében az Elnökség Mr Arie Yom Tov-ot a díjlovagló sport fejlesztési igazgatójává (Dressage Development Director) nevezi ki. A megbízatás visszavonásig érvényes.

1/2020/II.5./Eh.: Az ITM 2020. évi forrás felhasználásának vonatkozásában az OFKB tesz javaslatot az Elnökség felé a forrás szakágak között felosztásának mértékéről.

2/2020/II.5./Eh.: Az Elnökség az OFKB javaslata alapján döntött a 2020 évi ITM forrás felhasználásának elosztásáról a három olimpiai szakág vonatkozásában. Díjugrató szakág 100 millió forint, Díjlovagló szakág 25 millió forint, Lovastusa szakág 25 millió forint.

3/2020/II.5./Eh.:A lovastorna szakág sportolóinak nemzetközi versenyekre való félkészüléséhez szükséges mozgó műló megvásárlását az Elnökség támogatja. Felelőse visszavonásig Villányi Krisztina edző.

1/2020/II.10./Eh.: A Lovastorna Szakág 5 fős Szakbizottsága – 3 tag lemondása okán – 2 főre csökkent, ami által a Szakág határozatképes vezetés nélkül maradt. Erre tekintettel, illetve hét tagegyesület indítványára az Elnökség az Alapszabály 23. § (2) bek. x.) pontja alapján jelen határozattal a szakág irányítását saját hatáskörébe vonja a rendes működés helyreállításáig. Ezzel párhuzamosan a rendes működés helyreállítása érdekében rendkívüli tisztújító szakági gyűlés összehívása iránt intézkedik. A szakági gyűlés időpontja 2020. február 28. 10.00 óra, illetve határozatképtelenség esetén 11.00 óra. Ez megelőzi a Magyar Lovassport Szövetség éves rendes közgyűlésének időpontját és megfelel az Alapszabály 21. § (2) bekezdésének. A jelöléseket a következő jelölő bizottsági tagoknál lehet megtenni: Könyves Tóth Eszter, Flanek Regina, Csipkereki Olga.

1/2020/II.24./Eh.: Az elnökség a 2019. évi pénzügyi beszámolót elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti.

1/2020/III.4./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a fogathajtó szakbizottság javaslata alapján, a kettes- és négyesfogathajtók szövetségi kapitányi feladatainak ellátására Tóth Tamást nevezi ki. A megbízatás határozatlan időre szól.

2/2020/III.4./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a lovastorna szakbizottság javaslata alapján, a szövetségi kapitányi feladatok ellátására Villányi Krisztinát nevezi ki. A megbízatás határozatlan időre szól.

1/2020/V.7./E.h.: Az Elnökség elfogadta a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályait”. (SZABÁLYZAT)
2/2020/V.7/E.h.: A szakbizottságok a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályai” alapján alakíthatják ki a szakágra vonatkozó speciális szabályokat. A szakágakra vonatkozó speciális szabályokat az Elnökség hagyja jóvá. Az Elnökség jóváhagyása után 14 nap elteltével kerülhet sor az első szakági zárt kapus lovasverseny megrendezésére.
3/2020/V.7./E.h.: Az elnökség az átigazolási időszakot 2020. július 1-ig meghosszabbítja.
4/2020/V.7/E.h.: A korábbi sportorvosi engedélyek a veszélyhelyzet után 30 napig érvényben vannak.

1/2020/ VI.12./ E.h. : Az Agrárminisztérium 2020. évi „Lovas rendezvények támogatása” címen biztosított forrás terhére, a Mezőhegyesen 2020. július 1-5. között megrendezésre kerülő nemzeti fogathajtó verseny rendezője, 1 500 000.- forint támogatásra jogosult.