Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2020.

1/ 2020/ 01.20./ E.h.: A magyar díjlovagló sport fejlődéséért vállalt szerepének megerősítése érdekében az Elnökség Mr Arie Yom Tov-ot a díjlovagló sport fejlesztési igazgatójává (Dressage Development Director) nevezi ki. A megbízatás visszavonásig érvényes.

1/2020/II.5./Eh.: Az ITM 2020. évi forrás felhasználásának vonatkozásában az OFKB tesz javaslatot az Elnökség felé a forrás szakágak között felosztásának mértékéről.

2/2020/II.5./Eh.: Az Elnökség az OFKB javaslata alapján döntött a 2020 évi ITM forrás felhasználásának elosztásáról a három olimpiai szakág vonatkozásában. Díjugrató szakág 100 millió forint, Díjlovagló szakág 25 millió forint, Lovastusa szakág 25 millió forint.

3/2020/II.5./Eh.:A lovastorna szakág sportolóinak nemzetközi versenyekre való félkészüléséhez szükséges mozgó műló megvásárlását az Elnökség támogatja. Felelőse visszavonásig Villányi Krisztina edző.

1/2020/II.10./Eh.: A Lovastorna Szakág 5 fős Szakbizottsága – 3 tag lemondása okán – 2 főre csökkent, ami által a Szakág határozatképes vezetés nélkül maradt. Erre tekintettel, illetve hét tagegyesület indítványára az Elnökség az Alapszabály 23. § (2) bek. x.) pontja alapján jelen határozattal a szakág irányítását saját hatáskörébe vonja a rendes működés helyreállításáig. Ezzel párhuzamosan a rendes működés helyreállítása érdekében rendkívüli tisztújító szakági gyűlés összehívása iránt intézkedik. A szakági gyűlés időpontja 2020. február 28. 10.00 óra, illetve határozatképtelenség esetén 11.00 óra. Ez megelőzi a Magyar Lovassport Szövetség éves rendes közgyűlésének időpontját és megfelel az Alapszabály 21. § (2) bekezdésének. A jelöléseket a következő jelölő bizottsági tagoknál lehet megtenni: Könyves Tóth Eszter, Flanek Regina, Csipkereki Olga.

1/2020/II.24./Eh.: Az elnökség a 2019. évi pénzügyi beszámolót elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti.

1/2020/III.4./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a fogathajtó szakbizottság javaslata alapján, a kettes- és négyesfogathajtók szövetségi kapitányi feladatainak ellátására Tóth Tamást nevezi ki. A megbízatás határozatlan időre szól.

2/2020/III.4./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a lovastorna szakbizottság javaslata alapján, a szövetségi kapitányi feladatok ellátására Villányi Krisztinát nevezi ki. A megbízatás határozatlan időre szól.

1/2020/V.7./E.h.: Az Elnökség elfogadta a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályait”. (SZABÁLYZAT)
2/2020/V.7/E.h.: A szakbizottságok a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi szabályai” alapján alakíthatják ki a szakágra vonatkozó speciális szabályokat. A szakágakra vonatkozó speciális szabályokat az Elnökség hagyja jóvá. Az Elnökség jóváhagyása után 14 nap elteltével kerülhet sor az első szakági zárt kapus lovasverseny megrendezésére.
3/2020/V.7./E.h.: Az elnökség az átigazolási időszakot 2020. július 1-ig meghosszabbítja.
4/2020/V.7/E.h.: A korábbi sportorvosi engedélyek a veszélyhelyzet után 30 napig érvényben vannak.

1/2021/V.31./Eh.: Az elnökség a 2020. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.

2/2021/V.31./Eh.: Az elnökség a 2020. évi szakmai beszámolót elfogadta.

3/2021/V.31./Eh.: Az elnökség az  1/2021/V.31. a 2/2021/V.31. elnökségi határozatokat a rendkívüli közgyűlés elé fogja terjeszteni megerősítésre

1/2020/ VI.12./ E.h. : Az Agrárminisztérium 2020. évi „Lovas rendezvények támogatása” címen biztosított forrás terhére, a Mezőhegyesen 2020. július 1-5. között megrendezésre kerülő nemzeti fogathajtó verseny rendezője, 1 500 000.- forint támogatásra jogosult.

1/2020/VIII.19./E.h.:  Az Agrárminisztérium által nyújtott „2020. évi Lovas rendezvények támogatás” előirányzatú forrásból, az Elnökség 10 000 000 forinttal támogatja a Kisbér-Ászár versenyhelyszínen megrendezett fogathajtó verseny rendezőjét.

2/2020/VIII.19./E.h.: Az Elnökség módosította az Általános Szabályzatot. A módosított szabályzat a határozat meghozatalának dátumától lép hatályba.

3/2020/VIII.19./E.h.: Az Elnökség módosította a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatot. A módosított szabályzat 2020. szeptember 15-től lép hatályba.

1/2020/VIII.26./E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége 1 000 000 forinttal támogatja a BetűNet Média és Hírügynökség Kft gondozásában megvalósuló, „Lovak és lovasok Békés megyében” című dokumentumfilm elkészítését.

1/2020/ IX.17./E.h: Az Elnökség egyhangúlag támogatja Pilisjászfalu, Unikornis Lovarda 2021. FEI Gyermek, Ifjúsági és Fiatal lovas Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát.

2/2020/ IX.17./E.h:  A Lovastorna szakbizottság által benyújtott kérelmet az Elnökség megvitatta. A 2021. évi Világbajnokságra való felkészülésre tervezett költségvetést és a szövetségi kapitány költségeihez való hozzájárulás összegét az Elnökség elfogadja és a központi költségvetésből támogatja.

1/2020/XI.25./E.h: Az Elnökség dr. Kovács Anna Máriát a Magyar Lovassport Szövetség Fegyelmi Bizottságának tagjai közé választotta és ideiglenesen 2020. december 31-ig a II. fokú Fegyelmi Bizottság elnökének tette meg.

2/2020/XI.25./E.h: A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság szombati és vasárnapi versenynapjával egyidőben nemzetközi és nemzeti országos kategóriájú lovasverseny nem rendezhető.

3/2020/XI.25./E.h: Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020. évi Agrárminisztérium – „Lovasversenyek megrendezésének támogatása” forrás felhasználásának költségtervmódosítását.

4/2020/XI.25./E.h: Az Elnökség a 2023. FEI Kettesfogathajtó Világbajnokság, Budapest – Kincsem Park helyszínen való megrendezésre vonatkozó pályázatot támogatja.

5/2020/XI.25./E.h: Az Elnökség a 2023. FEI Díjugrató Gyermek, Ifjúsági és Fiatal Lovas Európa-bajnokság Szilvásvárad helyszínen való megrendezésre vonatkozó pályázatot támogatja.

6/2020/XI.25./E.h: Az Elnökség a 2024. FEI Négyesfogathajtó Világbajnokság, Szilvásvárad helyszínen való megrendezésre vonatkozó pályázatot támogatja.

1/2020/XII.09./E.h: Az MLSZ Elnöksége az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről c. jogszabály 5. § (1) bekezdésben rögzítettekre figyelemmel, a díjugrató és a fogathajtás szakágban a szakági tisztviselők (szakbizottsági tagok) megbízatásának 2021. évben lejáró 4 éves időszakát 2022. március 31-ig, ill. a 2022. évben esedékes szakági közgyűlés dátumáig (amelyik a korábbi időpont) meghosszabbítja, tekintettel a jelenleg jogszabály alapján fennálló, szakági gyűlések összehívását akadályozó veszélyhelyzetre, ill. arra, hogy az esetlegesen megtartható év közbeni tisztújítás a felelős szakmai tervezést és végrehajtást hátrányosan befolyásolja, ill. ellehetetlenítheti.

1/2021/ I.5/ E.h.: Az Elnökség az SZMSZ 14 §. (2) pontját az alábbi bekezdéssel egészítette ki.

  1. § (2) b) Ha a szakági elnökség egyebekben határozatképes, de az elnöki tisztség bármely okból megüresedik, akkor az MLSZ Elnökség 30 napon belül -a szakági működőképesség fenntartása érdekében- ügyvivő elnököt jelöl ki legkésőbb az aktuális szakági elnökség (szakbizottság) mandátumának lejárati időpontjáig. Az ügyvivő elnök tisztsége megszűnik, amint a szakági gyűlés az Alapszabály és az SZMSZ rendelkezései szerint az Elnökségi döntés lejártát megelőzően szakági elnök választásáról határoz és rendes vagy rendkívüli szakági gyűlésen érvényesen szakági elnököt választ.

A jelen elnökségi határozatot a veszélyhelyzet megszűnését követően megtartandó szakági gyűlés elé kell majd terjeszteni, jóváhagyásra.

1/2021/I.19/.E.h.: Nemzeti Lovassport- és lótenyésztés fejlesztési program szakmai koncepciók leadási határideje: 2021. február 5. A beérkezett koncepciókat az Elnökség a soron következő elnökségi ülésén bírálja el.

2/2021/I.19./E.h.: Az Elnökség Lázár Vilmost a fogathajtó szakág élére megbízott szakbizottsági elnöknek nevezi ki.

3/2021/I.19./E.h: Az Általános Versenyszabályzat 117. cikkely 4. ponttal az „Amatőr státuszú sportoló” definíciójával bővült.

4/2021/I.19/ E.h.: Az Elnökség a hivatalos személyek licencdíjába csoportos balesetbiztosítást épít be, így a licencdíjak 2021-től 2500.- Ft-tal megemelkednek.

5/2021/I.19./E.h: A COVID-19 vírus járványügyi intézkedések miatt az Elnökség a szakágakat az éves szakági gyűlések megrendezésének kötelezettsége alól felmenti.

A szakágak a 2020. évi szakmai beszámolóját és a 2021 évi szakmai beszámolóját és pénzügyi tervét február 28-ig írásban kell megküldeni az Elnökség számára.

1/2021/II.08. E.h.: Az Elnökség a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat 4.§ 1. pontját „e” bekezdéssel egészíti ki.

1/2021/II.18.E.h.: Az Elnökség az Elnök előterjesztése alapján elfogadta az NLSF Program szakmai megvalósításának tervét.

2/2021/II.18./E.h.: A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő Négyesfogat-hajtó Európa-bajnokság szervezőbizottságának elnöke Lázár Vilmos.A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő Lovastorna Világbajnokság Szervezőbizottságának elnöke Stróbl Dorottya.

3/2021/II.18./E.h.: Az Elnökség a Szabadidős szakág működéséhez 10 millió forint támogatást nyújt a 2021. évre.

4/2021/II.18./E.h.: Az Elnökség a Szabadidő Lovasok Egyesületének (SZLSE) működéséhez 2 millió forint támogatást nyújt a 2021. évre.

1/2021/IV.1./E.h: Az Elnökség az NLSF program hatékony lebonyolításának érdekében létrehozza az NLSF Nkft-t. A Nonprofit Kft törzstőkéje 3 millió forint, az ügyvezető Pataky Gergely.

2/2021/IV.1./E.h:  Az Elnökség, Machay János díjugrató bíró elnökség felé benyújtott fellebbezésével kapcsolatos döntést a Díjugrató Szakbizottság hatáskörébe utalja.

1/2021./04.09./E.h.: Az Elnökség a 2021. évi FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága verseny rendezési jogát Szilvásvárad Állami Ménesgazdaság versenyhelyszínnek ítéli oda.

1/2021/04.27 E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége megalakítja a Nemzeti Lovassport és Sportlótenyésztés Fejlesztéséért Felelős Bizottságot, röviden az NLSF Bizottságot. A Bizottság elnöke Lázár Vilmos, szakmai vezető Szotyori Nagy Kristóf. A bizottság tagjai: dr Jármy Miklós, Fábiáncsics Gábor, Lázár Zoltán, Stróbl Dorottya, Szebényi Dániel és Tóth Tamás. A Bizottság tagjainak javaslattevő és döntés előkészítő joga van a Bizottság Elnöke döntéshozói joggal bír.

1/2021/IX.08. E.h.: Az Elnökség a másodfokú fegyelmi bizottság elnökének dr. Dékány Dórát jelöli ki.