Fegyelmi ügyek

FÜ02/2017-1:

A Sportfegyelmi Bizottság ifj. Tóth Lászlót az indoklási részben részletesen kifejtett tényállásra és megállapításokra figyelemmel, a Fegyelmi Szabályzat 7. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az MLSZ versenyrendszerében szervezett vagy a versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, illetve az általa szervezett edzésen, edzőtáborban történő részvételtől 1 (egy) év azaz tizenkét hónapi határozott időtartamra eltiltja, amely időszak alatt a sportoló a sportág egyetlen szakágának bajnoki, kupa, nemzetközi és hivatalos felkészülési vagy bemutató versenyén sem szerepelhet.

FÜ02/2017-2:

A Magyar Lovassport Szövetség II. Fokú Fegyelmi Bizottsága, 2018. február 13-án meghozott határozatában helybenhagyja, a 2017. december 22-én kelt fegyelmi határozatot, melyben Tóth Lászlót 1 év (12 hónap) időtartamra eltiltja.