Keresés:
Február 25. Leon-Cavallo Fedeles díjugrató verseny F90-F120 Balástya    |   
Ügyfélkapu

Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2017.

1/2017/I.30./E.h.:
Az elnökség az Alapszabály módosítását a közgyűlés elé terjeszti.
2/2017/I.30./.E.h.:
Az elnökség az SzMSz kiegészítő módosítását elfogadta.
3/2017/I.30./E.h.:
A Szövetség a kis szakágak számára az alábbi támogatásokat nyújtja a 2017. évben
Western-Reining        1.500.000
Lovastorna                  210.000 (Bence Balázs VK részvételi költsége)
Military                     3.500.000
4/2017/I.30./E.h.:
2017-ben a sportlóbejelentési díj száz százalékát visszakapják a szakágak.
5/2017.I.30./E.h.:
Az elnökség Dr. Budai Gyulát delegálja a Magyar Olimpiai Bizottság tagjának.

1/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség határozott, hogy a Magyar Lovassport Szövetség pályázik az FEI-nél a 2021 évi. díjugrató, díjlovas, négyes fogathajtó és lovastorna Európa-bajnokság Budapest, Kincsem Park helyszínen történő megrendezésére. Igény esetén, azonos időpontban, Budapest környéki helyszíneken más szakágak Európa-bajnokságának lebonyolítását is vállaljuk.
2/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség határozott, hogy ifj. Szabó Gábor Világkupa döntőre való kiutazását 3000 Euro költséghatárig, az Olimpiai felkészülési támogatás költségvetéséből támogatja.
3/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség határozott, hogy a 2017.évben a lovastorna szakág sportágfejlesztési terveit 1,4 millió forinttal, a távlovas szakág felnőtt Európa-bajnokságra és junior Világbajnokságra kijutó sportolóit a nevezési díj összegével a központi költségvetésből támogatja.
4/2017/III.8./E.h.:
A 2013. április 23-án négyes fogathajtó szövetségi kapitánynak kinevezett Tóth Tamásnak az Elnökség két év haladékot ad, a vonatkozó szabályzatok alapján a szövetségi kapitányi megbízáshoz szükséges szakmai végzettségek megszerzésére. Határidő: 2019. március 8.
5/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség elfogadta az SZMSZ változásait.
6/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség a Magyar Lovassport Szövetség Gyermekvédelmi és Etikai Szabályzatát és a Sportegészségügyi és Biztonsági Szabályzatát elfogadta.
7/2017/III.8./E.h.:
Az Elnökség a paralovas sport ügyinek koordinálásával Dr Tatár Andrást bízta meg. A megbízás érvényes a visszavonásig.

1/2017/III.20./ E.h. :

Az Elnökség, a Fogathajtó szakág javaslata alapján, az egyes fogathajtó, póni és utánpótlás szövetségi kapitányi posztra Némedi Istvánt jelöli ki. A megbízás 2017. december 31-ig szól.

1. /2017/IV.04. E.h.:

Az Elnökség, a Lovastusa szakág javaslata alapján, a szövetségi kapitányi posztra Sós Attila Árpádot jelöli ki. 

1/2017/V.17./E.h.: 

Az FEI bajnokságok rendezési jogának elnyerésére készített pályázat beadásához szükséges az Elnökség beleegyező határozata.

2/2017/V.17./E.h.: 

Az Elnökség felállította a Szabadidős szakág ügyvivő szakbizottságát, melynek élére Csilló Ritát elnöknek, Fáró Mirellát, Ferenci Richárdot, Szabó Zsuzsát és Vaskó Attilát szakbizottsági tagnak jelölt ki.

1/2017/VI.01./E.h.: 

Az Olimpiai Felkészülést Koordináló Bizottság előterjesztése alapján az Elnökség megbízza Krucsó Ferenc kiemelt díjugrató edzőt, hogy

- figyelje meg az országban azokat a tehetséges díjugratókat, akik a Talent Programban és az élsportban 

  a jövőben eredményesen vehetnek részt, 

- tárja fel előttük a lovassport értékeit és előnyeit, 

- szakmai irányt mutasson,

- kövesse figyelemmel az utánpótlás korú sportolók fejlődését.

1/2017/VI.8./E.h.:

Az Elnökség határozott, hogy a lovastusa edzőtáborát 3400 Euro összeggel, az Olimpiai felkészülési támogatás költségvetéséből támogatja.

1/2017/VI.18./E.h.: Az Aachen CAIO****-H4 WCupQ versenyre utazó fogatlovak szállítási költségére és a kiutazó állatorvos költségére a központi költségvetésből 4050 Euro összeg elszámolható.

1/2017/VI.28./E.h.: A magyar díjlovagló szakág válogatott lovasainak a 2017. évi kontinens viadalokon való részvételéhez a Magyar Lovassport Szövetség elnöksége az alábbi támogatási összeget határozta meg a központi költségvetés „2024. évi olimpiai pályázathoz kapcsolódó sportszakmai feladatok ellátására” biztosított forrás terhére.

Kaposvár Póni Európa Bajnokság:

4 lovas 250 EUR/fő= 1000 EUR

Roosendaal, Korosztályos Európa Bajnokság:

gyermek 4 lovas 250 EUR/fő= 1000 EUR

junior 3 vagy 4 lovas 250 EUR/fő = 750/ 1000 EUR

fiatal lovas 4 fő 250 EUR/fő= 1000 EUR

Götheborg, Felnőtt Európa Bajnokság:

3 lovas 300 EUR/fő= 900 EUR

Az Elnökség javasolja, hogy a nevezési költségek fennmaradó része a szakági költségvetésből kerüljön kifizetésre.

1/2017/VII.28./E.h.: Az Elnökség, a díjugrató szakág felnőtt válogatott lovasainak a 2017. évi Európa-bajnokságon való részvétel költségeihez, 2625 Euro támogatási összeget határoz meg a központi költségvetés, „2024. évi olimpiai pályázathoz kapcsolódó sportszakmai feladatok ellátására” biztosított forrás terhére.

1/2017/VIII.9./E.h.: Az Elnökség támogatja a 2018. évi Junior Lovastorna Európa-bajnokság megrendezését Kaposvár-Lovasakadémia helyszínen. 

1/2017/VIII.10./E.h.: Az Általános Versenyszabályzat 113.cikkely 3. pontja alapján ifj. Tóth László (igazolási szám:40087) díjugrató versenyző nemzetközi versenyzői engedélyét, az ellene indított fegyelmi eljárás jogerős határozatának meghozataláig az Elnökség felfüggeszti.  

1/2017/VIII.30./E.h.: Az Elnökség az 1/2017/VIII.10./ határozatát megerősíti és rendkívüli közgyűlés összehívásáról határoz.

2/2017/VIII.30./E.h.: Az Elnökség felhatalmazza Lázár Vilmos elnököt, hogy az új lovas közöséggi honlappal kapcsolatban tárgyalásokat folytasson és a Szövetség nevében döntést hozzon.

3/2017/VIII.30./E.h.: Az Elnökség felhatalmazza Stróbl Dorottya főtitkárt, hogy a Nemzeti Lovarda működtetésével kapcsolatos tárgyalásokon a Szövetség érdekeit képviselje.

4/2017/VIII:30./E.h.: Az Elnökség szeptember 27-én 8.00 ória kezdettel rendkívüli közgyűlést hív össze, melynek napirendjei:

  1. 1/2017/VIII.10./E.h. kapcsolatos döntés
  2. Alapszabály módosítás
  3. N.L. Sportlétesítmény és N.L. Lovaspálya cégekben tulajdonrész vásárlás
  4. Lovas közösségi honlapra alapított cégben tulajdonrész vásárlás

5/2017/VIII.30./E.h.: Az Elnökség a kettes fogathajtó válogatott 2017. évi Világbajnoksára való felkészülés és a versenyen való részvétel költségeihez, 1,8 millió forint támogatási összeget határoz meg a központi költségvetés terhére.

1/2017/IX.5./E.h.: Az Elnökség a Díjugrató Szakbizottság DSZ. 2017.IX.04/1. sz. határozatát ifj. Tóth László (igazolási szám:40087) által a határozat ellen benyújtott fellebbezés alapján, az Alapszabály 40. § (1) a. pontjában biztosított jogkörében nem kívánja felülbírálni, azt jóváhagyja.

1/2017/X.03 / E.h.: Az Elnökség a Magyar Lovassport Szövetség II. fokú Fegyelmi Bizottsága elnökének Dr. Bolla Kriszitinát jelöli ki.

1/2017/XI.16./E.h.:

A Szövetség elnöksége a Pegazus lap Évkönyv formájában történő kiadásáról döntött.

2/2017/XI.16./E.h.:

A Szövetség elnöksége a 2018. évtől Pegazus magazin felmondása mellett döntött.

3/2017/XI.16./E.h.:

Az Elnökség határozott, hogy a Riderline webfejlesztést egyszeri ötmillió forinttal és 2018. június hónapig havi ötszázezer forinttal a központi költségvetésből támogatja. 

4/2017/XI.16./E.h.:

A Szövetség a Magyar Olimpia Bizottság tagjának Szotyori Nagy Kristófot választotta.

5/2017/ XI.16./E.h.:

A fegyelmi ügyek gyors és hatékony kivizsgálása és a fegyelmi bizottságok zavartalan működése érdekében az I. fokú Fegyelmi Bizottság állandó helyettesítő elnökének dr. Takáts Esztert megbízza, aki az eljárásával érintett ügyekben teljes jogkörrel rendelkezik. 

6/2017/ XI.16./E.h.:

Az Elnökség 1400 Euro összeggel támogatja Bence Balázs Lovastorna Világkupa sorozaton való részvételét. 

1/2017/XII.1./E.h.:

Az Elnökség a  5/2017/ XI.16 számú határozatát visszavonja.

2/2017/XII.1./E.h.:

Az Elnökség a fegyelmi ügyek gyors és hatékony kivizsgálása és a fegyelmi bizottságok zavartalan működése érdekében az I. fokú Fegyelmi Bizottságba a 03/2017 számú fegyelmi eljárásban való közreműködésre póttagnak és egyben az eljáró bizottság elnökének dr. Takáts Esztert jelöli. A megbízatás határozott időre, a 03/2017 számú fegyelmi eljárás lezárásáig tart.

1/2017/XII.5./E.h.: 

Az Elnökség a fegyelmi ügyek gyors és hatékony kivizsgálása és a fegyelmi bizottságok zavartalan működése érdekében az I. fokú Fegyelmi Bizottságba a 02/2017 számú fegyelmi eljárásban való közreműködésre póttagnak dr. Mile Attilát jelöli. A megbízatás határozott időre, a 02/2017 számú fegyelmi eljárás lezárásáig tart.

2/2017/XII.5./E.h.: 

A 2017. december 1. után, a Magyar Lovassport Szövetség részére szerződésben rögzített harmadik fél részére juttatott támogatási összeg 1 %-ának megfelelő adminisztrációs költség kerül felszámításra, melyet a Magyar Lovassport Szövetség a támogatott felé az elszámolás szerződésben rögzített határidejét követő nyolc nappal számláz ki. 

1/2018/I.25./E.h.: 

Az Elnökség elfogadta a Szabadidős Lovasrendezvények módosításokkal bővített szabályzatát. A Szabályzat 2018. február 1-én lép hatályba.

2/2018/I.25./E.h.:

A Magyar Lovassport Szövetség részére, szerződésben rögzített harmadik fél számára, vagy a szerződésben meghatározott kiemelt verseny megrendezésére juttatott támogatási összeg 3 %-ának megfelelő adminisztrációs költség kerül felszámításra, melyet a Magyar Lovassport Szövetség a támogatott felé az elszámolás szerződésben rögzített határidejét követő nyolc nappal számláz ki. A határozat a 2017. december 1. után megkötött szerződésekre vonatkozik.

3/2018/I.25./E.h.: 

Az Elnökség megbízza Szotyori Nagy Kristófot a 2019. évi Maccabi játékok lovasversenyeinek szervezési feladatival. 

4/2018/I.25./E.h.:

A 2018 évi Lovas Világjátékok Chef de Mission feladatát dr. Jármy Miklós látja el.

5/2018/I.25./E.h.:

2019. január 1. után a Magyar Lovassport Szövetség kizárólag microchippel rendelkező lovat regisztrál.

 

 

© Magyar Lovas Szövetség | Minden jog fenntartva | Oldaltérkép | Grafika és szerkesztés: Win-Win Position Kft.
Naptár
Archívum
Gyakori kérdések