Műhelyprogram 2020

Agrárminisztérium – Magyar Lovassport Szövetség – Műhelyprogram 2020

1. A támogatás célja:

A lovassportok utánpótlás nevelésével és a sportág népszerűsítésével foglalkozó szakmai műhelyek támogatása, elsősorban lovas szakmai elméleti és gyakorlati képzések megvalósításán keresztül a sport, lótenyésztés és állategészségügy terén.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:

–          rendezvényszervezési díj

–          sportszolgáltatás díja

–          lovas szakmai programszervezéshez való hozzájárulás

3. A támogatottak köre:

A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált és 2020. évi érvényes tagsággal rendelkező tagszervezetek. Sportszakmai műhelyek.

4. Az elnyerhető támogatás összege:

A felhasználható támogatás összege  19. 000 000.- forint.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:

A támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 125.000 Ft/ szakmai nap, (max. 375 000.- Ft / rendezvény) összeget.

6. A támogatási időszak:

2020. február 1. – 2020. december 10.

7. A támogatás feltételrendszere:

Sportszakmai műhelynek minősül

– az a tagszervezet, aki a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában regisztrált lovardához kapcsolható

– az a lovarda, ahol a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában regisztrált edző igazoltan tevékenykedik (lovarda regisztráció adatbázisban hozzárendelve)

– a tagszervezet tagjai között érvényes licenccel rendelkező sportolók vannak

– a tagszervezet tagjai között regisztrált szabadidős lovasok vannak

– az a lovarda, aki a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában, lovardához regisztrált lovakat tart nyilván (http://www.lovasszovetseg.hu/index.php?menu=8)

8. A támogatás felhasználására való jelentkezés módja

http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/default.aspx?ReturnUrl=%2fTender%2fDefault.aspx

Jelentkezési időszak : 2020. június 22. – 2020. december 10.

A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a pályázati leadást felfüggesztjük.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:

A támogatott eseményt követően az alábbi dokumentumokat kell a Magyar Lovassport Szövetség címére kovacs.dora@lovasszovetseg.hu elküldeni.

– szakmai beszámoló – nyolc-tíz mondatos rövid beszámoló az esemény megvalósulásáról, a szakmai programról, résztvevők, előadók névsorával, fényképekkel kiegészítve.

– szerződés 3 példányban kitöltve, aláírva és lebélyegezve (a szerződés, az ügyfélkapuból vagy a honlap „nyomtatványok” menü alatt letölthető)

– a Magyar Lovassport Szövetség számára szabályosan kiállított számla a 2. pontban meghatározottak szerint.

A szerződés a Magyar Lovassport Szövetség részéről csak abban az esetben kerül aláírásra, ha a támogatott rendezvényről beérkezett szakmai beszámoló alapján a rendezvény minden kétséget kizárva megvalósult és megfelelt a támogatásban kiírt célnak.

10. Elérhetőség:

A támogatással kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségen kaphatnak felvilágosítást: denes.judit@lovasszovetseg.hu

Magyar Lovassport Szövetség